• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Koło Pszczelarzy „Bartnik”

Koło pszczelarzy "Bartnik" powstało 12 marca 1995 roku z grupy inicjatywnej w osobach – Włodzimierz Furtak, Józef Zontek, Teofil Dudek i Aleksander Ostrykiewicz. A wybrany Zarząd przedstawia się następująco:
Włodzimierz Furtak             – prezes,
Józef Zontek                        – wiceprezes,
Aleksander Ostrykiewicz    – sekretarz,
Henryk Gabryś                    – skarbnik,
Teofil Dudek                        – członek,
Edward Wawak                    – członek.
Komisja Rewizyjna to: Tadeusz Drabek i Jan Wawak.
Drugi Zarząd wybrano 14 lutego 1999 roku w składzie:
Włodzimierz Furtak             – prezes,
Józef Zontek                       – wiceprezes,
Aleksander Ostrykiewicz    – sekretarz,
Marian Wróbel                    - skarbnik,
Tadeusz Drabek                    - członek,
Czesław Niemczyk              - członek,
Ignacy Kojder                      - członek.
Komisja rewizyjna to: Stanisław Konior, Teofil Dudek, Eugeniusz Szymalski.
Koło miało już wtedy 45 członków o łącznej liczbie pszczelich rodzin aż 411.
Na trzecią kadencję, w dniu 14 czerwca 2005 r wybrano Zarząd w składzie:
Marian Wróbel                                  - prezes,
Stanisław Małecki                             - wiceprezes,
Aleksander Ostrykiewicz                - sekretarz,
Józef Fabia                                      - skarbnik,
Zygmunt Koniorczyk                    - członek,
Ignacy Kojder                                - członek,
Antoni Butora                               - członek.

Komisja Rewizyjna to: Włodzimierz Furtak, Józef Martyniak, Jan Bakalarski. Zrzeszonych jest 41 członków z 540 rodzinami pszczelimi.
              Dziś pszczelarstwo to bardzo wymagająca i specyficzna dziedzina gospodarcza kraju. Wymagane są od hodowców wysokie umiejętności i kwalifikacje zawodowe, do czego nasi członkowie są przygotowywani. Do końca lutego 2008 roku 26 hodowców uzyskało tytuł „Mistrza Pszczelarskiego” a 9 tytuł „Pracownika wykwalifikowanego pszczelarstwa”. Delegaci Koła uczestniczą w szkoleniach, organizowanych przez władze nadrzędne, a dotyczące bardzo specjalistycznych zagadnień oraz przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i nie tylko.
           Koło prowadzi bardzo bogatą wymianę doświadczeń z pszczelarzami z Oświęcimia, Kęt, Osieka, Chełmka, Starej Wsi, Gilowic, Międzybrodzia Bialskiego, Andrychowa.  Utrzymywane są bliskie kontakty z pszczelarzami ziemi gdańskiej, toruńskiej, jeleniogórskiej, chełmskiej oraz hodowcami ze Słowacji i Węgier.
Od 4 października 1998 roku mają własny sztandar.
Leonard Augustyniak