• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Kamieniołomy w Porąbce

Góra „Snoza”, aż po górę „Żar” jest zbudowana z piaskowca. Kamień ten jest miękki i łatwy w obróbce, zwłaszcza tuż po wydobyciu, dlatego jest bardzo dobrym surowcem do budowy umocnień brzegu rzek. Nadaje się też jako tłuczeń do utwardzania podłoża dróg i oczywiście jako kamień budowlany. Kamień, mimo upływu lat, zachowuje swoją twardość i naturalny wygląd.

Do budowy zapory „Porąbka” wykorzystywano kamień z kamieniołomu pod zaporą i z niedużego kamieniołomu na „Łoskach”, z którego również pozyskiwano kamień do obmurowania brzegów jeziora Międzybrodzkiego. Kamieniołom pod zaporą, był znacznie większy, jego pozostałości można zobaczyć jeszcze dziś, jadąc w kierunku zapory. Kolejny kamieniołom jest usytuowany nad zabudowaniami, obecnie państwa Ringów. Kamieniołom ten znajduje się na obszarze Spółki Leśnej w Porąbce. Wydobywano tu kiedyś kamień budowlany, z którego powstało wiele fundamentów budynków nie tylko w Porąbce. W latach, gdy prezesem Spółki był Pan Tadeusz Szymalski, ponownie go odkryto i wyrównano drogę dojazdową. Ze względu na trudności z uzyskaniem zezwolenia na wydobycie kamienia zaniechano prac przy nim. A szkoda, bo kamień z niego był bardzo ładny. Czwarty kamieniołom znajduje się naprzeciwko Domu Wczasów Dziecięcych i eksploatowany był aż do lat 80 – tych. Wydobywano tu kamień metodą górniczego odstrzału. Kamień ten następnie kruszono na specjalnej maszynie i jako tłuczeń służył do utwardzania dróg bitych. W kamieniołomie tym pracowało momentami nawet ponad 30 osób, a byli to przeważnie mieszkańcy Porąbki. Idąc w stronę Wielkiej Puszczy można zobaczyć po prawej stronie rzeki, jak ciągnie się odkryta skała, pozostałość kamieniołomu.

Kamieniołom pod zaporą w czasie eksploatacji w latach 30-ch.

Kamieniołom pod zaporą po zaprzestaniu wydobywczym kamienia.

Pozyskiwanie kamienia do budowy domów w kamieniołomie na terenie Spółki Leśnej

Pracownicy kamieniołomu na przeciw Domu Wczasów Dziecięcych.

Dzieci z pobliskich domów przyglądały się pracy w kamieniołomie, w głębi widać maszynę kruszącą kamień.

 

 

 

 

 E.Harężlak