• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Ciekawostki z historii Porąbki - "Lasek"

       „Lasek”, tak potocznie nazwano skrawek lasu znajdującego się u ujściu rzeki Wielka Puszcza do rzeki Soły w Porąbce, między ul Żywiecką a Smrekową. Ten skrawek ziemi należący do Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Porąbce, został zalesiony młodymi sadzonkami modrzewia przez ówczesnego nadleśniczego inż. Karola Niemczyka. Obecnie ten skrawek lasu należy do Nadleśnictwa Państwowego w Andrychowie od roku 1973, gdy zlikwidowano Nadleśnictwo Porąbka i wszystkie lasy przydzielono temu nadleśnictwu.
Teren ten ma ciekawą historie, którą chciałbym przedstawić. W roku 1934 Jaworznickie Kopalnie Węgla Kamiennego wybudowały tam małą elektrownie węglową, która produkowała prąd na potrzeby budowy „Zapory”. Elektrownia ta miała dwa generatory a obsługiwał ją porąbczanin W. Janosz. W tym okresie wybudowano tam drewniany barak, który służył jako świetlica. W baraku tym organizowano imprezy i festyny, oraz wspaniałe zabawy na których do tańca przygrywali miejscowi muzycy. Często zabawie towarzyszyły bójki między chłopakami z centrum Porąbki a mieszkańcami Porąbki Kozubnika. Niejednokrotnie młodzi ludzie wracali do domu poobijani. Wybudowane na rzece Wielka Puszcza w latach 1969 -1971 kaskady, stworzyły piękny teren na wypoczynek.
Kolejną ciekawostką tego terenu jest to, że pod koniec 1979 roku H.P.R. postanowił wybudować tam motel na 80 miejsc noclegowych. Rozpoczęły się nawet prace początkowe, spychaczami przygotowano wykopy pod ławy fundamentowe na mający tam powstać budynek. Z powodu problemów z wykupem działki od Nadleśnictwa postanowiono że Spółka Leśna przejmie ją w zamian za działkę „pod Gąsiorami za wodą” a następnie sprzeda ją inwestorowi. Do transakcji jednak nie doszło bo kiedy w Polsce nastąpiły przemiany ustroju pomysł budowy motelu upadł a cały ośrodek H.P.R.-u został sprzedany. Przez wiele lat lasek służył jako wysypisko popiołów i odpadów, aż do dziś. Z inicjatywy Pana Romana Pękali, postanowiono ożywić ten skrawek ziemi i zorganizować tam kącik dla mieszkańców i dla przejezdnych turystów.
Teren rekreacyjny został zagospodarowany w ramach projektu pn.: „Utworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko-czeskich tradycji regionalnych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Miejsce to zostało uporządkowane, oświetlone, wybudowano zadaszenie na grilla oraz zamontowano ławeczki do wypoczynku, stoliki, szachy, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.

Edmund Harężlak fot. J. Kozieł