• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Porąbki

Aktualny skład zarządu:

Jan Kos - prezes
Zbigniew Targosz - wiceprezes
Rafał Główka - wiceprezes
Tadeusz Kowalski - skarbnik
Roman Pękala - członek
Henryk Błasiak - członek