• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

lgdlogaeko

"Ekologia to nie grzeczność, to konieczność"

            Finał akcji ekologicznej, która w szkole podstawowej była realizowana przez ostatnie tygodnie. Udało się zrealizować: warsztaty, pokazy edukacyjne, wycieczki i happening. Dzieci pisały listy do Ziemi i tworzyły kodeks ekologiczny. Galeria w rozwinięciu.

 

fot. Józef Kozieł