• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Kalendarium Historyczne Porąbki cz. V - lata 1981 - 1990

1981 r. powstaje zespół muzyczny „ Gama”, liderem jest Jan Wawak.
1981 r. – nadal dyrygentem Orkiestry Dętej przy Domu Kultury zostaje Roman Pękala.
1981 – 1984 r. I sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jest Franciszek Sopiak.
11.05.1981 r. dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury zostaje Marek Walusiak.
13. 12. 1981 r. mamy w kraju stan wojenny, władzę przejmuje wojsko, w gminie również. Komisarzem zostaje kap. Zbigniew Cieśla.
1982 – 1988 r. sołtysem wsi jest Franciszek Pszczółka.
1982 – 1983 r. przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich jest Helena Jurczak.
1982 r. Ludowy Zespół Sportowy oprócz męskiej drużyny w piłkę nożną ma również zespół żeński, który na Turnieju w Brennej uzyskuje miano najsympatyczniejszej drużyny. W tym roku posiadamy gotową płytę boiska oraz dorobiliśmy się własnego samochodu.
09. 07. 1982 r. myśliwy Stanisław Waluś z Koła Łowieckiego „Porąbka” zastrzelił misia „kłusownika” który był sprawcą kilku szkód w pasiekach i stadach owiec. Zderzenie miało miejsce nieopodal leśniczówki „Roztoka”. Niedźwiedź ważył 105 kg, od końca nosa do końca ogona mierzył 147 cm, liczył sobie 3 lata.
28. 10. 1982 r. oddano do użytku kolejny drewniany most na rzece Sole, wybudowany przez żołnierzy Warszawskiej Brygady Saperskiej. Zlokalizowany został około 100 metrów wyżej od poprzedniego, którego zabrała woda.
01.01.1983 r. naczelnikiem Gminy zostaje Tadeusz Szeliga, funkcję tą pełni do 31.12.1987 r.
1983 – 1995 r. prezesem Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej jest Stanisław Mreńca.
27. 03. 1983 r. prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej zostaje Edmund Harężlak, funkcje tą pełni do 09. 04. 1995 r.
1983 – 1990 r. powołano Inspektoraty Oświaty przy Gminach. U nas tą funkcę pełni Janina Chmielniak a zastępca jest Halina Łaz.
05.1983 r. Ludowy Zespół Sportowy „Zapora” kupuje autobus na własne potrzeby.
01.08.1984 r. dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury zostaje Barbara Płusa, funkcje tą pełni do 25.03.1986 r.
1984 – 1987 r. przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich jest Genowefa Kmiecik.
1984 – 1988 r. I sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jest Marian Zając.
1984 – 1988 r. przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej jest Antoni Błachut.
Jesień 1984 r. sekcja piłki nożnej seniorów gra w okręgu oświęcimskim. Na trybunie montujemy ławki. Nawiązujemy kontakt z klubem sportowym na Słowacji „TJ Druzstevnik” Sedlicka Dubova. Odwiedzamy się przez kilka lat. Kupujemy drugi autobus, ale w celach zarobkowych.
01.09.1984 r. dyrektorem Przedszkola w Porąbce zostaje Władysława Łajczak, funkcję tą pełni do 31.08.1985 r.
01.09.1985 r. dyrektorem Przedszkola w Porąbce zostaje Jadwiga Witkowska, funkcję tą pełni do 31.08.1999.
01.11.1985 r. dyrektorem Domu Wczasów Dziecięcych zostaje Stanisław Sordyl, funkcje tą pełni do 31.08.1991 r.
1986 r. rozpoczęto gazyfikację wsi.
1986 r. Straż Pożarna otrzymuje nowy wóz bojowy.
02.05.1986 r. dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury zostaje Karol Szatanik, jest nim do 28.02.1987 r.
1986 – 1988 r. dyrektorką Przedszkola na Bukowcu zostaje Teresa Janus.
Jesień 1985 r. drużyna piłkarska seniorów „Zapory” awansowała do A klasy.
02.11.1985 r. powołano Ludowy Klub Sportowy „Zapora” zamiast Ludowego Zespołu Sportowego, celem prowadzenia działalności gospodarczej, prezesem jest nadal Tadeusz Gałuszka.
06. 09. 1986 r. oddano do użytku Remizę Strażacką w Wielkiej Puszczy.
05. 10. 1986 r. uroczyście przekazano do użytku stadion sportowy wraz z bieżnią, trybuną na 400 miejsc oraz małą szatnią. Klub posiada logo.
12.10. 1986 r. na stadionie odbył się II Turniej Wiosek Gminy Porabka, zwyciężyły Kobiernice przed Porabką.
13. 12. 1987 r. oddano do użytku drugi budynek ośrodka zdrowia.
01.02.1988 r. I sekretarzem Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zostaje Tadeusz Szeliga, funkcję tą pełni do 31.05.1989 r.
01. 03. 1988 r. naczelnikiem Gminy zostaje Krzysztof Laszczak, funkcję tą pełni do 29. 10. 1992 r.
19. 03. 1988 r. w kościele poświęcone zostają witraże.
01.04.1987 – 31.01.88 r. w tym okresie dyrektorami Gminnego Ośrodka Kultury byli: Aleksandra Zuber, Wiesław Czernik i Iwona Kruczalak.
27.11.1988 r.- nadal sołtysem wsi zostaje Adam Górka.
1988 – 1993 r. przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich zostaje Janina Lubańska.
05.1988 r. w III Ogólnopolskim Górskim Biegu Przełajowym w Ustroniu, I miejsce na dystansie 10 km wywalczył porąbczanin, Daniel Kondraszuk.
01.07.1988 r. przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej zostaje Leonard Augustyniak, funkcje tą pełni do 31. 05.1990r.
1988 – 1992 r. dyrektorem Przedszkola na Bukowcu jest Wiesława Bogunia.
1988 – 1989 r. I sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zostaje Stanisław Sordyl.
1988 r. rozpoczęto przebudowę mostu na Sole, tego z 1982 r. z drewnianego na żelbetonowy.
11. 09. 1988 r. powstaje Izba Regionalna w Domu Kultury prowadzona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej.
15. 02. 1989 r. dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury zostaje Danuta Bauer, funkcję tą pełni do 31. 08.1990 r.
01. 06. 1989 r. kierownikiem hydroelektrowni przy zaporze zostaje Stanisław Stanek. Funkcję tą pełni do 31. 07. 1992 r.
24. 06. 1989 r. po 32 latach pracy duszpasterskiej w naszej parafii na emeryturę odchodzi ks. Kanonik Józef Strączek.
25. 06. 1989 r. nowym duszpasterzem po ks. Józefie Strączku zostaje ks. Kanonik Eugeniusz Nycz.
14 – 26.07.1989 r. Michał Czulak, Mariusz Janosz, Bogdan Majdak jako juniorzy drużyny piłkarskiej powołani zostają do reprezentacji województwa bielskiego i wyjeżdżają do Karc Rue ( Niemcy)
na zgrupowanie szkoleniowo – treningowe.
03.12. 1989 r. Straż otrzymuje nowy wóz bojowy, wynik kilkuletnich starań. Naczelnikiem jest Władysław Wykręt.
1989 – nadal prezesem Wspólnoty Gruntowej „Hola” na Bukowcu zostaje Ryszard Koniorczyk.
Wiosna 1990 r. rozpoczęto budowę szatni na boisku, którą ukończono przed rundą jesienną 1995 r.
06. 06.1990 r. przewodniczącym Rady Gminy zostaje Marian Stopczak, funkcję tą pełni do 1992 r.