• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Pieczęcie gminy Porąbka

        Opis niniejszy przedstawia pieczęcie gmin Bujaków, Czaniec, Kobiernic, Porąbka. Głównym źródłem tej informacji jest artykuł zamieszczony w roczniku p.t. "Gronie" z 1939r. oraz Kroniki Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej Oddział w Porąbce z 1977 r.
Jak wynika z tego opracowania pieczęcie posiadały gromady wsi królewskich, duchownych i szlacheckich. Istnienie pieczęci pojawiały się od tak dawna na dokumentach takich jak księgi sądowe wiejskie, gdzie uwidocznione były wraz z podpisem pisarza. Pieczęcie powiatu żywieckiego, bielskiego i wadowickiego pochodzą prawdopodobnie z okresu porozbiorowego.
Tłoki starszych pieczęci wykonane były z metalu z przeznaczeniem do wyciskania w laku. Najczęściej jednak osmalano je, żeby odcisnąć pieczęć sadzą.
Po roku 1934 władze zmieniły indywidualne pieczęcie gromad, a tłoki, pieczętne przekazały mennicy państwowej, gdzie w 1936 r. zostały zniszczone.

PORĄBKA
Pieczęć okrągła 24mm, do farby lakieru lub sadzy. W środku gwiazda sześcioramienna, u dołu dwa rogi podobne do bawolich.. Napis otokowy URZĄD GMINYPORĄBKA.

 

CZANIEC
Pieczęć owalna 26/32mm do farby lakieru lub sadzy, W polu snop zboża, na którym skrzyżowane są grabie i kosa. U góry półkolisty napis URZĄD GMINY, u dołu CZANIEC, pod nim naprzemianlegle gałązki oliwne.

 

KOBIERNICE
Pieczęć okrągła 26mm, do farby lakieru lub sadzy. W środku głowa kozy. Napis otokowy URZĄD GMINY KOBIERNICE

 

BUJAKÓW

Pieczęć okrągła 28mm, do farby lakieru lub sadzy. W środku kozioł, pod nim naprzeciwlegle gałązki oliwne. Napis otokowy URZĄD GMINY BUJAKÓW