• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy

         Porąbka jest siedzibą Gminy, jedną z 10 gmin w powiecie bielskim. Do gminy Porąbka należą sołectwa: Bujaków, Czaniec, Kobiernice i Porąbka. Kiedyś należało, też Międzybrodzie Bialskie.
W kilku słowach chciałbym przybliżyć zmiany przynależności administracyjnej naszej miejscowości na przełomie wieków. W 1445 roku z dzielnicy śląskiej wyodrębniło się księstwo Toszek, Oświęcim i Zator.
W dokumencie podziału wymieniona jest osada Porąbka. Według Jana Długosza w roku 1470 Porąbka należy do parafii Kęty wraz z Czańcem, Kobiernicami, Bulowicami, Bujakowem i Nową Wsią, natomiast w roku 1565 wymieniona Porąbka, wraz z Międzybrodziem Lipnickim i Medzybrodziem Kobiernickim, przynależy do nowo powstałej parafii Czaniec. W okresie rozbioru Polski, za panowania Austro-Węgier, Porąbka przechodzi w „Dobra Żywieckie” wykupione przez arcyksięcia Karola Habsburga. Ciekawostką jest to, że w latach 1858-1867, istniał powiat kęcki, do którego wówczas należała Porąbka. W 1867 powstał powiat Biała wraz z siedzibą w Białej, a Porąbka znalazła się w jej granicach.
Rozkazem odgórnym, w roku 1934, powołano Gminę zbiorową Porąbka, z jej siedzibą w Porąbce, do której przynależą sołectwa Bujaków, Czaniec, Kobiernice, Międzybrodzie Bialskie (powstałe z Międzybrodzia Lipnickiego i Kobiernickiego) oraz sołectwo Porąbka. Podczas okupacji, w roku1940, rozporządzeniem prezydenta Wrocławia, Porąbka wraz Bujakowem, Kobiernicami i Międzybrodziem Bialskim należą do gminy Kozy. Reaktywowanie zbiorowej gminy Porąbka nastąpiło w roku 1945. Do gminy wówczas należały wioski Bujaków Czaniec, Kobiernice, Międzybrodzie Bialskie i Porąbka. W roku 1954 rozwiązano gminy zbiorcze, a powołano Gromadzkie Rady Narodowe, czyli każde sołectwo było jednostką samodzielną. W roku 1973 zniesiono Gromady, powołano ponownie gminy zbiorcze. Już w tym czasie rozpoczęły się spory o lokalizację siedziby gminy. Międzybrodzie chciało siedzibę gminy mieć u siebie, Kobiernice wybudowały już budynek, Czaniec widział budowę urzędu na krzyżówce w Czańcu, Porąbka proponowała przy szosie z Kobiernic do Międzybrodzia, w byłym budynku po milicji. Zwyciężyła opcja pozostawienia gminy w Porąbce, która miała już pomieszczenia na siedzibę w dużym budynku domu kultury. W 1972 roku rozpoczęto budową domu administracyjnego, którą ukończono w 1977 roku. Do nowo powstałego budynku przeniesiono większość biur.
W 1975 powstało województwo bielskie i Porąbka znalazła się w tym województwie, poprzednio była w województwie krakowskim. Od 1 stycznia 1999 roku nastąpił nowy podział administracyjny, przestało istnieć województwo bielskie, a gmina Porąbka została przydzielona do powstałego powiatu bielskiego w województwie śląskim. W naszej gminie zostały sołectwa Bujaków ,Kobiernice, Czaniec i Porąbka, natomiast Międzybrodzie przydzielono do gminy Czernichów i powiatu żywieckiego.
Obecnie budynek Urzędu Gminy, z inicjatywy wójta Czesława Bułki, jest rozbudowywany. Do nowych pomieszczeń zostaną przeniesione wydziały i referaty, które obecnie zajmują pomieszczenia w Domu Kultury, miedzy innymi Urząd Stanu Cywilnego, oraz budynek „Pod Glinką”, gdzie obecnie mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Edmund Harężlak.

Zdjęcia z rozbudowy Urzędu Gminy. Foto. Józef Kozieł