• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Tartak na potoku Wielka Puszcza

(obiekty już nieistniejące w Porąbce).

Bardzo ciekawym obiektem, w którym wykorzystano wodę Wielkiej Puszczy był tartak pod przysiółkiem „Łazy” na tak zwanej „Pile.” (obok stawów rybnych) . Tartak ten zbudowany z drewna o kształcie prostokątnego baraku, posiadał 3 traki, którymi cięto drewno.

Ciekawostką i nowością na ówczesne czasy był napęd i moc wykorzystania wody rzeki Wielka Puszcza. Woda doprowadzona z koryta rzeki płynęła wykopaną fosą i wpadała na ogromne czerpalne koło o średnicy 6 metrów (zbudowane całkowicie z drewna) i swym ciężarem oraz siłą spadania obracała wałem zwanym transmisyjnym. Na wale tym były koła pasowe przenoszące siłę napędową na traki. Piły w trakach ułożone w pozycji pionowej cięły drewno umieszczone na wózkach szynowych.

W tartaku tym pracowali mieszkańcy okolicznych domostw, a drzewo do tartaku dowożono furmankami z pobliskich lasów. Tartak ten pracował jeszcze dwa lata po drugiej wojnie światowej to jest do roku 1947, wówczas został zdemontowany i rozebrany. Obecnie można jeszcze zobaczyć ukształtowane podłoże nasypu jak i fosa doprowadzającą wodę.


Ja tam byłem i to widziałem.

Edmund Harężlak

Grafika Stanisław Bułka