• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego „Porąbczanie"

           Towarzystwo Przyjaciół Porąbki od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZIEMIA BIELSKA otrzymało dofinansowanie na zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego „Porąbczanie”. W rozwinięciu galeria zdjęć.