Relacja filmowa z X Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych

Filmował Pan Józef Kozieł