• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Na stulecie odzyskania niepodległości…

              Towarzystwo Przyjaciół Porąbki kończy II etap realizacji projektu pn.”Ocalmy od zapomnienia małą architekturę sakralną w Gminie Porąbka”. To piękny prezent przygotowany przez Towarzystwo dla mieszkańców naszej gminy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. W I etapie częściowo odtworzono  i konserwowano pomnik na Podelniskach w Porąbce. III etap będzie realizowany w latach 2019 – 2020 a w jego ramach planowana jest konserwacja pomnika przy ul Beskidzkiej Bławatków, dachu kaplicy  pw. św. Urbana i trzech pomników w Kobiernicach. W/w projekty realizowane są przy współudziale funduszy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19.2.

 

              Dzięki tym działaniom przywrócono blask najstarszemu obiektowi na terenie Czańca – pomnikowi „Męki Pańskiej” znajdującemu się na czanieckim cmentarzu. Podjęto kolejne prace przy kaplicy pw. Św. Urbana w Porąbce oraz pomniku Jezusa Nazareńskiego.
Tyle suche fakty. Nie byłoby jednak tych prac, działań bez społecznego, pełnego pasji i oddania zaangażowania grupy członków TPP skupionych wokół pana Jana Kosa, za co należą się im słowa uznania i podziękowania za starania o zachowanie dziedzictwa naszych przodków dla przyszłych pokoleń. Podejmowane wysiłki pięknie wpisują się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.

K. W. Nowakowsk

facebook_page_plugin