Święto Powiatu Bielskiego i Dni Porąbki - film - niedziela