Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej nr 1 w Porąbce