Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Porąbki

Aktualny skład zarządu:

Jan Kos - prezes
Zbigniew Targosz - wiceprezes
Rafał Główka - wiceprezes
Tadeusz Kowalski - skarbnik
Stanisław Szczypka - członek