Święto Powiatu Bielskiego i Dni Porąbki - film -sobota