18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy ćwiczenia na Zaporze.