Porąbczanin roku. - Regulamin

Spis treści
Porąbczanin roku.
Regulamin


REGULAMIN
NAGRODY PORĄBCZANIN ROKU


I. ORGANIZATOR
Towarzystwo Przyjaciół Porąbki, Wójt Gminy Porąbka, Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce
II. TEMATYKA I CEL KONKURSU
Tematyką konkursu jest uhonorowanie osób fizycznych, instytucji, przedsiębiorstw, zrzeszeń, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz innych organizacji działających na rzecz i terenie Gminy Porąbka.
Celem konkursu jest promowanie rozwoju gospodarczego i kulturowego na terenie Gminy Porąbka.
III. DZIEDZINY OBJĘTE KONKURSEM
1. Przedsiębiorczość i tworzenie miejsc pracy.
2. Rozwój kultury, sztuki i nauki: twórczość literacka, malarstwo, rzeźba, grafika, intarsja, kronikarskie dokumentowanie historii miejscowości Gminy Porąbka, wybitne osiągnięcia pedagogiczne, nowatorskie pomysły i osiągnięcia. '
3. Praca charytatywna i społeczna.
4. Odwaga i męstwo.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie kandydata na PORĄBCZANINA ROKU na karcie uczestnictwa. Zgłaszać mogą mieszkańcy, instytucje i organizacje działające na terenie Gminy Porąbka. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie statuetki PORĄBCZANIN ROKU oraz dyplomów nominowanym do tej nagrody, odbędzie się w czasie DNI PORĄBKI lub innej uroczystości na stadionie sportowym w Porąbce lub w Domu Kultury w Porąbce. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka lub pochodzących z Gminy Porąbka oraz ludzi wybitnie zasłużonych dla Gminy Porąbka. Zgłoszonych kandydatów może być dowolna ilość. Obwiązuje zasada jedna instytucja czy osoba zgłasza jednego kandydata do nagrody.
V. OCENA KANDYDATUR
Zwycięzca konkursu i kolejność nominowanych jest ustalane przez członków KAPITUŁY w tajnym głosowaniu, którzy przyznają nominowanym do nagrody punkty na jednakowych kartach. Dopiero po zliczeniu punktów członkowie KAPITUŁY dowiadują się, kto zwyciężył. W skład KAPITUŁY wchodzą dwie osoby z Towarzystwa Przyjaciół Porąbki, Wójt Gminy Porąbka lub osoba przez niego wskazana, jedna osoba z Gminnego Ośrodka Kultury oraz przewodniczący rady gminy. Spośród zgłoszonych kandydatur KAPITUŁA wcześniej w tajnym głosowaniu wyłania pięciu nominowanych. Nominowani i zwycięzca są powiadamiani w odpowiednim czasie.
VI. NAGRODA
Wszyscy nominowani otrzymują dyplomy okolicznościowe. Zwycięzca otrzymuje statuetkę z brązu PORĄBCZANIN ROKU jest to figura przedstawiająca górala w stroju ludowym o wadze około siedmiu kilogramów. Nagroda maże być przyznawana jednej osobie lub instytucji tylko jeden raz. Nagroda jest jednostopniowa i ma charakter zbiorowy oraz indywidualny. Karty zgłoszeń należy składać lub wysyłać na adres:
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PORĄBKI, 43-353 Porąbka, RYNEK 22 , lub w sekretariacie  GOK w Domu Kultury w Porąbce na drugim piętrze z dopiskiem „Konkurs Porąbczanin Roku” oraz u sołtysa Porąbki w Urzędzie Gminy Porąbka.  Termin składania do końca maja br.Dzisiaj : Czeslawa Fryderyka
Jutro : Daniela Dalidy
Pojutrze : Marii Magdaleny
Pogoda Porąbka z serwisu