Herb Porąbki

Uporządkujmy  symbol  Porąbki  czyli  Herb

 Pod  takim  tytułem  Towarzystwo  Przyjaciół  Porąbki  przystąpiło do jednoznacznego  określenia   wyglądu  herbu  Porąbki.  Na  wstępie  trzeba  przypomnieć ,  że  Porąbka   jak   historia  mówi  była wsią   szlachecko - królewską ,  ale  nie  miała  jednoznacznie  określonego  herbu.  Dotychczasowy kształt i  wygląd  został  opracowany  przez  artystę   amatora  Stanisława  Bułkę , który  to  na  podstawie odbitki  pieczęci  Gminy  z   roku  1877  i 1900  namalował  wygląd  herbu .   Herb powyższy  się  przyjął i jest  szeroko  stosowany  w  Porąbce.  Czy  to  jest  prawidłowy  wygląd  herbu  ?  nie  jesteśmy  wstanie  określić.  Ciekawą historie przedstawił na  spotkaniu  Forum  Porąbczan   zorganizowanym  przez  TPP  w  Domu  Kultury,   pan   Antoni   Błachut ,   który  twierdzi  że  w  miejscu   usytuowania   rogów  umieszczona  była  litera  U  od  nazwy  imienia Św.  Urbana.  Jest  to  teza  ciekawa  ale  niema  dla niej żadnych dowodów potwierdzających jej słuszność. Zebrane  forum  jednoznacznie wypowiedziało  się że wygląd herbu  powinien  być  taki  jak dotychczas  stosowany.   Na  takiej  podstawie  TPP  postanowiło   określić  kształty  gabarytu  , wymiary  i koloryt  herbu.

 

1.  Kształt  gabarytu  zewnętrznego   to  dolna   część  wyglądu  zamkniętego serca,  górna  część  to  dwa  ścięte  naroża  połączone  wklęsłym  dnem.
2.  Wymiary   powinny  być  proporcjonalne  do  gabarytu.
Np.  wymiar  całkowity  pionowy   a  =   1
całkowity  poziomy   b  =   0,89a  
wysokość   ścięcia      c   =   0,82a
szerokość   ścięcia      d   =    0,55a
średnica   zewn.  gwiazdki   e  =  0,17a
średnica   wewn.   gwiazdki   f  =  0.03a
wysokość  rogów          g  =  0,39a
rozstaw   rogów            h  =  0,52a
szerokość        rogów        i  =  0,12a
szerokość przepaski  rogów  j  =  0,09a
pionowy  ustawienia  rogów  k  =  0,17a
pionowy  ustawienia  gwiazdki  l  =  0,6a
Gwiazdka ośmioramienna  jak i rogi ustawione  w osi  pionowej  herbu. Kolor  herbu  to  tło całkowite  zielone , w  koło obwódka żółta  i  czarna. Gwiazdka  i  rogi w kolorze  brązu  rozjaśnione   kolorem  żółtym. Uwaga  szkic przedstawia  wymiarowanie herbu. Zarząd  Towarzystwa  Przyjaciół  Porąbki   zwróci  się  do wójta  i  radnych o zatwierdzeniu  herbu.

Harężlak Edmund    

Dzisiaj : Anety Bogdana
Jutro : Emila Erwina
Pojutrze : Wincentego Wodzislawa
Pogoda Porąbka z serwisu